doctor measuring pressure
Zakrzepica żył

Badanie elektrokardiograficzne (EKG)

Serce kurcząc się i rozkurczając działa jak pompa, która transportuje krew naczyniami krwionośnymi do wszystkich komórek naszego organizmu. Skurcze mięśnia sercowego są możliwe dzięki działaniu na jego komórki uporządkowanych impulsów elektrycznych powstających i rozprzestrzeniających się w tzw. układzie bodźcoprzewodzącym serca. Układ ten składa się z kilku elementów: węzła zatokowo-przedsionkowego, węzła przedsionkowo komorowego, pęczka Hisa dzielącego […]

glucometer standing on a table with apples
Zakrzepica żył

Leczenie choroby wieńcowej

Nadmiar cholesterolu jest bardzo szkodliwy dla zdrowia każdego z nas. Zbyt duże ilości tłuszczu zwierzęcego doprowadzają do osadzania się go w tętnicach, co prowadzi do zaburzeń w przepływie krwi. W wyniku zatykania się naczyń krwionośnych, do serca dopływa mniej krwi, a przez to staje się ono słabsze. Niedotlenienie serca nazywane jest nazywane chorobą wieńcową. Przyczyny […]