photo of parasites in human in neon 1
Popular

Samokontrola przebiegu astmy


Celem samokontroli jest zapobieganie napadom astmy i niedopuszczanie do znacznego nasilenia duszności.

Do samokontroli niezbędna jest wiedza o chorobie. Doświadczony chory, leczony od wielu lat na astmę, lepiej sobie z nią radzi, wie kiedy należy przyjąć dodatkowe leki, kiedy koniecznie zgłosić się do lekarza, a kiedy jechać prosto do szpitala. Chory rozpoczynający swoje doświadczenia z chorobą musi się wiele nauczyć. Wiedza zmniejsza niepokój i strach, które zwykle nasilają duszność.

POMIAR SZCZYTOWEGO PRZEPŁYWU WYDECHOWEGO (PEF)

PEF pośrednio mierzy opory w drogach oddechowych. Określa największą objętość powietrza, która jest wydychana podczas forsownego wydechu; zasadniczo powinna ona być podana w l/sek. (tak jest w elektronicznych spirometrach), ale popularne aparaty podają zwykle wynik w l/min. Większość aparatów odnotowuje przepływ 601000 l/min. Są też specjalne aparaty dla dzieci, ale dopiero po 8. roku życia wyniki badania są miarodajne pl.wikipedia.org.

JAK STOSOWAĆ PEF-metr?

• Ustaw wskaźnik na 0.

• Nabierz jak najwięcej powietrza do płuc.

• Zatrzymaj oddech na chwilę.

• Włóż ustnik do ust, zaciśnij go wargami tak, żeby przylegał szczelnie.

• Wydmuchaj powietrze z całą siłą i jak najszybciej; nie wypuszczaj go nosem. Wydech nie musi być całkowity.

• Odczytaj wynik.

• Powtórz pomiar 3 razy.

• Odnotuj najlepszy wynik.

KIEDY MIERZYĆ PEF?

• Regularnie dwa razy dziennie.

• Od czasu do czasu przed i w 10 minut po użyciu leku rozkurczowego.

• W sytuacjach, kiedy chory czuje ucisk w klatce piersiowej.

Pomiar PEF powinien być wykonywany w tych sa­mych godzinach dwukrotnie w ciągu dnia (rano i wieczorem) i zapisywany. Nauka prawidłowego wykonania pomiaru może trwać kilka dni. W czasie kolejnych wizyt lekarz lub pielęgniarka powinni kilkakrotnie kontrolować wykonywanie pomiaru. Duże wahania PEF w ciągu doby i/lub stałe stopniowe zmniejszanie się jego wartości w ciągu kilku dni świadczą zwykle o nasilaniu się choroby i mogą występować przed odczuwaniem przez chorego dolegliwości. Każdy chory powinien znać swoją najlepszą wartość PEF. Wynik mniejszy od niej o 50% lub wahania dobo­we powyżej 15% świadczą o nasilaniu się choroby i konieczności zwiększenia dawek leków lub do­dania leków silniej działających.

W tabeli pomiarów wartości PEF należy zapisywać też leki, które chory przyjął dodatkowo, poza zaleconym schematem leczenia.

Posiadanie i umiejętne posługiwanie się PEF-metrem jest podstawą samokontroli chorego na astmę. Od wyników PEF zależy postępowanie chorego i lekarza. Zdrowie nie ma ceny i dlatego wydatek rzędu 40-60 zł na PEF-metr raz na kilka lat powinien być dokonany.

Innym ważnym elementem samokontroli jest obserwacja liczby przyjmowanych dawek leku. Dotyczy to zwłaszcza leków w inhalacji. Jeśli chory zwykle przyjmuje 3-4 inhalacje, a w pewnym okresie zapotrzebowanie na lek rozszerzający oskrzela zwiększa się znacznie, to jest to sygnał mówiący o nasilaniu się choroby.

Każdy chory powinien otrzymać od swojego lekarza na piśmie plan leczenia i postępowania w stabilnym okresie choroby i w czasie pogorszenia.

Rate this post