cereal bowl with juice
Suplementy

Nowe doniesienia na temat Xenicalu – badanie ObeLHyX


 

Xenical® (Orlistat) powoduje znaczące obniżenie poziomu cholesterolu. Podczas Europejskiego Kongresu Otyłości w Antwerpii ogłoszono nowe dane na temat Xenicalu. Jak wykazały najnowsze badania, Xenical powoduje obniżenie poziomu cholesterolu w surowicy, niezależnie od utraty masy ciała. Obniżenie poziomu cholesterolu u pacjentów przyjmujących Xenical było 2 razy większe niż u pacjentów przyjmujących placebo.

Poprzednie badania Xenicalu obejmowały grupy pacjentów zarówno z prawidłowym jak i podwyższonym poziomem cholesterolu i działanie Xenicalu obniżające poziom cholesterolu mogło być niedoceniane. Dlatego też przeprowadzono 6-miesięczne, wieloośrodkowe badanie w celu oceny wpływu orlistatu na masę ciała oraz proifl lipidowy u pacjentów z nadwagą i otyłością oraz podwyższonym poziomem cholesterolu black latte opinie. W badaniu uczestniczyło 290 pacjentów.

Stosowanie orlistatu było związane ze znacząco większym obniżeniem cholesterolu całkowitego oraz frakcji LDL w porównaniu do grupy placebo. Po 6 miesiącach leczenia Xenicalem poziom cholesterolu całkowitego był obniżony średnio o 11,9% a frakcji LDL o 17,6%. U pacjentów stosujących wyłącznie dietę poziom cholesterolu całkowitego był obniżony o 4,0% a frakcji LDL o 7,6%.

Utrata masy ciała była znacząco większa u pacjentów przyjmujących Xenical niż u pacjentów przyjmujących placebo.

Xenical był dobrze tolerowany. Epizody zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego były łagodne i ustępowały w czasie trwania leczenia.

Xenical „powoduje dodatkowe korzyści zdrowotne, oprócz tych, które mogą być spowodowane i utrzymane wyłącznie samą dietą” powiedział Profesor Erik Muls z Katolickiego Uniwersytetu w Leuven.

Hipercholesterolemia jest schorzeniem często współistniejącym z otyłością i głównym czynnikiem ryzyka miażdżycy naczyń oraz choroby niedokrwiennej serca https://pl.wikipedia.org/wiki/Frutarianizm. Metaanaliza 70 badań wykazała, że utrata masy ciała jest związana ze znaczącym obniżeniem poziomu cholesterolu oraz trójglicerydów. Ocenia się, że utrata 5-10% wyjściowej masy ciała może powodować obniżenie poziomu frakcji LDL cholesterolu o 4-8%. Ocenia się, że utrata 5-10% wyjściowej masy ciała może powodować obniżenie poziomu frakcji LDL cholesterolu o 4-8%

Rate this post